Kitos paslaugos

Taip pat siūlome šias paslaugas

Durų informacija (signalizacija, automatiniai pranešimai apie durų atidarymą/uždarymą)

Thermo King duomenų nuskaitymas

Temepratūros kontrolė

Bako atidarymo davikliai (papildoma signalizacija)

Sėdynių davikliai

Durų davikliai

Papildomų mechanizmų darbo valandų stebėjimo davikliai

Vairuotojų identifikavimo sistema