es-projektai

UAB „Totemas“ klientų savitarnos sukūrimas transporto priemonių stebėjimo sistemų diegimui ir palaikymui

UAB „Totemas“ specializuojasi transporto sekimo priemonių diegime ir vėlesne priežiūra. Norint ne tik išlikti, bet ir plėstis rinkoje, atsiranda poreikis pardavimo sandorių skaitmenizavimui, diegiant klientų savitarnos sprendimus. Įmonė siekdama padidinti įmonės produktyvumą ir pelningumą vykdo projektą „UAB „Totemas“ klientų savitarnos sukūrimas transporto priemonių stebėjimo sistemų diegimui ir palaikymui“. Įgyvendinant projektą įmonė skaitmenizuos savo paslaugų pardavimo procesą – sukurs ir įdiegs klientų savitarnos sprendimus su išteklių valdymo sistemos integravimu. Be pardavimų automatizavimo, el. savitarna sudarys sąlygas nuotoliniam darbui ir saugiam paslaugų teikimui.

Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Skirtas 35 739,00 Eur finansavimas. Visa projekto vertė – 47 652,00 Eur.

Projektas pradėtas 2022 m. vasario 7 d. ir bus įgyvendintas iki 2023 m. vasario 3 d.

Įdiegus aukščiausius standartus atitinkančius klientų savitarnos sprendimus, įmonė pagerins klientų aptarnavimą įsigyjant paslaugas ir vykdant paskesnę priežiūrą – sklandesnis ir greitesnis klientų aptarnavimas, paprastesnis užsakymų administravimas, o tai leis sumažinti laiko sąnaudas, padidinti klientų skaičių ir padidinti pardavimus. Projektu pasiektas rezultatas – sklandžiai veikianti el. savitarna, leidžianti nuotoliniu būdu parduoti įmonės teikiamas paslaugas.

Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės potencialas, produktyvumas bei pardavimų apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi bei plėtros būtina sąlyga. Projekto pagalba bus mažinamos COVID-19 pandemijos pasekmės verslui.